domek-letniskowy-na-dzialce-rolnej

Domek letniskowy na działce rolnej

Czy można postawić domek letniskowy na działce rolnej?

Wielu właścicieli (bądź przyszłych właścicieli, zastanawiających się nad zakupem) działki rolnej rozważa, czy na takiej działce można postawić domek letniskowy. Posiadanie takiego budynku wiąże się zwykle z możliwością atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Wakacje w ciszy i spokoju we własnym domku letniskowym? Warto dowiedzieć się, czy i kiedy jest to możliwe.

Definicja domku letniskowego

Domek letniskowy nie ma jednoznacznej definicji w polskich przepisach prawnych. Biorąc jednak pod uwagę jego cel – sezonowe zamieszkiwanie (a nie całoroczne) – uznaje się go za budynek rekreacji indywidualnej.

Prawo budowlane zakłada w stosunku do takich budynków, że można wybudować je na zgłoszenie w ilości nie większej niż 1 na każde 500 m2. Nie oznacza to jednak, że zawsze dostaniemy pozwolenie na postawienie domku letniskowego na działce rolnej.

Warto jednak wiedzieć, że taki budynek musi być parterowy i mieć powierzchnię zabudowy do 35 m2.

Czy na działce rolnej można postawić domek letniskowy?

Odpowiedź na pytanie, czy na działce rolnej można postawić domek letniskowy, nie jest jednoznaczna. Zależy bowiem od wielu czynników. Przede wszystkim planowany budynek i jego lokalizacją muszą być zgodne z przepisami. Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale także ustawę o drogach publicznych czy rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Aby zatem na działce rolnej móc postawić domek letniskowy, trzeba pamiętać o następujących wymaganiach:

  • musi na taką budowę zezwalać plan zagospodarowania przestrzennego, a zatem musi dopuszczać zabudowę rekreacyjną,
  • budynek musi mieć związek z produkcją rolną,
  • gdy nie ma planu, trzeba wyłączyć działkę spod produkcji rolnej.

domek-letniskowy-na-dzialce-rolnej

Domek na zgłoszenie na działce rolnej

Domek na zgłoszenie na działce rolnej będziemy mogli postawić, jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę zagrodową.

Warto poznać definicję zabudowy zagrodowej. Przepis taki znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim są to:

w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Domek letniskowy może, ale nie musi zostać uznany za zabudowę zagrodową. Jeśli dokonamy zgłoszenia zamiaru postawienia takiego domku letniskowego na działce rolnej i organ nie zgłosi sprzeciwu – możemy przystąpić do prac. Jeżeli jednak otrzymamy decyzję odmowną, będziemy musieli się z nią liczyć. Wówczas konieczne będzie najprawdopodobniej wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej.

Jak widać, domek na zgłoszenie na działce rolnej może być możliwy do zbudowania. Przed podjęciem decyzji o inwestycji należy jednak zbadać wszystkie okoliczności prawne. Wiadomo, że plan budowy nawet niewielkiego domku letniskowego wiąże się ze sporym nakładem kosztów i sił. W związku z tym przed podjęciem wysiłków koniecznie trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a najlepiej także zasięgnąć informacji w miejscowym urzędzie gminy.

Źródła:

Inne artykuły dla Ciebie

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *