Gotyk w Polsce

Rzeczpospolita w czasach średniowiecznych był niezłą potęgą w Europie. Potęga przekładała się na sztukę i architekturę. Powstawały kościoły, zamki, dwory, rozwijały się miasta. Wiele z tych, obecnie zabytków, pozostała do dziś, dzięki czemu możemy podziwiać i poznawać życie ludzi w okresie średniowiecza. Zwiedzając takie miejsca dowiadujemy się więcej na temat świadomości i tego jak przebiegała historia. Ten bardzo ciekawy okres warto poznać, bo jest to kawał niezłego dziedzictwa.

Zrób w takim wypadku quiz, który jest tak skonstruowany, abyś dowiedział się czegoś więcej na temat gotyku w Polsce!

Architektura gotycka

Na początku wskażemy, że architektura gotycka rozwinęła się we Francji. Jeśli chcesz więcej na ten temat przeczytać, zapoznać się z życiem opata Sugera i kościołem St. Denis.

Uważa się, że do Polski gotyk przywędrował razem z Cystersami. Za najwcześniejszy budynek gotycki uważa się kaplicę św. Jadwigi w Trzebnicy powstała w latach 1268–1269. Wcześniej była to Koprzywnica i założenie w Jędrzejowie.

Gotyk charakteryzuje się zastosowaniem ostrych łuków, strzelistością budowli, sklepieniami krzyżowo-żebrowymi oraz system filarowo-przyporowy.  W centrum, północy i na śląsku budowano chętnie stosując cegłę, jednym z takich magicznych przykładów jest zamek w Malborku. Na południu,szczególnie w Małopolsce używano oprócz cegły ciosów kamiennych (często wapienia), co charakterystycznie rozróżnia polskie ziemie pod kątem architektury gotyckiej.

0%

Gotyk w Polsce

1 / 7

Gdzie znajduje się ten jeden z najsłynniejszych gotyckich ołtarzy?

2 / 7

Na zdjęciu widzimy witraż z XIX wieku. Natomiast centralne okrągłe szklenia były charakterystyczne dla gotyku i czasów średniowiecznych. Jak nazywają te szklane okrągłe elementy?

3 / 7

Czy przedstawione sklepienie jest charakterystyczne dla architektury gotyku?
(fot. Krzysztof Brewczak)

sklepienie renesansowe a gotyckie

4 / 7

Ta gotycka katedra znajduje się w:

Katedra w Poznaniu

5 / 7

Na zdjęciu widoczny jest barbakan znajdujący się w Warszawie. Czy barbakany jako budynki obronne rozwijają się głównie w czasach panowania gotyku?

6 / 7

Zamek, który tu widzimy to zamek w Bobolicach należący do tzw. Orlich Gniazd. Czy obecna forma zamku i jego tkanka jest gotycka?

Zamek Bobolice - jura krakowsko częstochowska

7 / 7

To, że jest to ratusz w Toruniu, każdy wie 😉 Ale pytanie, kto był jego budowniczym/architektem?

Your score is

The average score is 51%

0%

 

 

Zobacz, jeszcze inne quizy dotyczące zabytków i architektury!