niszczenie zabytków ukraina

Rosja niszczy zabytki i dziedzictwo kulturowe Ukrainy

Zniszczenia dziedzictwa kulturowego Ukrainy

Inwazja Rosji na Ukrainę to oczywiście wielka tragedia ludzka, ale również gospodarcza i kulturowa. Rosjanie niszczą ukraińskie miasta, a wraz z nimi zabytki, historię oraz dziedzictwo wielokulturowe. Niezaprzeczalnie podczas każdej wojny, zabytki ruchome i nieruchome są narażone na zniszczenie. Jednak Rosja w swojej polityce stawia sprawę jasno – ukraińskie dziedzictwo będzie niszczone. Jaki jest stan zniszczeń na ten moment, i co jakie jest zagrożenie? Czy nie będziemy już mogli oglądać i odwiedzać cennych zabytków dla całego świata?

Jakie zabytki ma Ukraina i co jest narażone na zniszczenie?

 

W Ukrainie znajduje się aż 7 zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa (UNESCO), w tym Sobór św. Zofii, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Kijowa, założony przez Ruś Kijowską w XII wieku, oraz Ławra Kijowsko-Peczerska, klasztor założony w 1051 r. Stara dzielnica zachodniego Lwowa, położona około 70 km od granicy z Polską, również jest wpisana na UNESCO.

Ukraina ma setki muzeów, które posiadają w zbiorach ważne dzieła sztuki ukraińskiej i rosyjskiej, klasyczne i bizantyjskie artefakty oraz sztukę mistrzów europejskich jak np. Jacques-Louis David, Giovanni Bellini, Goya.

Przykładowo Muzeum Sztuk Pięknych w Odessie w centrum Odessy posiada kolekcję ponad 10 000 obiektów, w tym rosyjskich i ukraińskich „ortodoksyjnych ikon” z XVI wieku — artystów takich jak Iwan Ajwazowski, Myhailo Vrubel, Walentyn Sierow, Mykola Reryh, Zinaida Serebriakova , Konstantyn Somow i Wasyl Kandyński. We wschodnim mieście Charków, które kompletnie jest niszczone, znajduje się wiele muzeów, katedr i historycznych dzielnic.

Rosjanie chcą zniszczyć Sobór św. Zofii

Rosjanie zamierzają zniszczyć sobór św. Zofii. Dążą do zniszczenia całej ukraińskiej historii, próbując ją sobie przywłaszczyć.

Taką informację opublikował ukraiński Minister Kultury i Polityki Informacyjnej – Oleksandr Tkachenko. Sobór świętej Zofii, pierwotnie zbudowany w XI wieku, przetrwał ponad tysiąc lat. Warto zauważyć, że pomimo intensywnych prześladowań chrześcijan pod rządami ZSRR, św. Zofia

była jednym z niewielu średniowiecznych kościołów, które przetrwały zniszczenie kościołów w stolicy Ukrainy w latach 30. XX wieku przez Stalina

stwierdził ukraiński katolicki arcybiskup Borys Gudziak.

 

Co Rosjanie zniszczyli na Ukrainie? (2022)

Atakujące siły rosyjskie zniszczyły muzeum w Iwankowie, mieście na północny zachód od stolicy Kijowa, w którym w niedzielę znajdowały się dziesiątki dzieł ukraińskiej artystki ludowej Marii Prymachenko.

Według „Niepodległości Kijowskiej”, Iwankowskie Muzeum Historyczno-Lokalne, położone na północny zachód od stolicy Kijowa, zostało doszczętnie spalone wraz z 25 dziełami Prymachenko.

 

 

Tak Pablo Picasso komentował prace Prymachenko:

Klękam przed artystycznym cudem tej genialnej Ukrainki.

Jej prace były wystawiane w krajach na całym świecie, a niektóre pojawiły się na ukraińskich znaczkach pocztowych z lat 70. XX wieku. UNESCO ogłosiło rok 2009 rokiem Prymachenko.

 

Czy Ukraina i świat robi coś, aby ratować zabytki?

Przykładowo Muzeum Narodowe Historii Ukrainy w II wojnie światowej, przeniosło do podziemi budynku ważne przedmioty ze swoich zbiorów. W oświadczeniu globalna organizacja artystyczna Getty zacytowała Fedira Androshchuka, dyrektora muzeum, który powiedział, że wraz z dwoma kolegami próbował chronić muzeum przed atakiem lub grabieżą. Podobne działania podejmują inne ukraińskie muzea.

Ukraińscy naukowcy mówili o „rozciągającej się katastrofie kulturowej” w kraju, a minister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko zaapelował do UNESCO o pozbawienie Rosji statusu członka UNESCO i odebranie 45. sesji Światowej Komitet Dziedzictwa.

Na Ukrainie zagrożone są miliony dzieł sztuki i pomników, w tym pomniki reprezentujące wieki historii od okresu bizantyjskiego po barokowe, a także obiekty światowego dziedzictwa UNESCO.

wg Getty Trust.

 

UNESCO zauważyło, że jest „głęboko zaniepokojone trwającymi operacjami wojskowymi i eskalacją przemocy na Ukrainie”. Wezwało „do poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności Konwencji haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego oraz dwóch protokołów (1954 i 1999), aby zapewnić zapobieganie niszczeniu dziedzictwa kulturowego we wszystkich jego formach.

 

Zobacz inne artykuły

 

 

One Response

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *