dziedzictwo kulturowe

Najlepiej przeprowadzone konserwacje w Europie – dziedzictwo kulturowe

Najlepiej przeprowadzone konserwacje w Europie – dziedzictwo kulturowe

Europa Nostra Awards to jedna z najważniejszych nagród, które są przyznawane w kilku kategoriach. Są to m.in. badania nad zabytkami, działania edukacyjne i oczywiście przeprowadzone konserwacje w tym roku przyznano 11 nagród w tej kategorii. Niestety żadne polskie prace nie zostały docenione.

Dziedzictwo kulturowe we wszystkich jego różnych formach jest jednym z najcenniejszych zasobów Europy. Buduje mosty między ludźmi i społecznościami, a także między przeszłością a przyszłością. Ma kluczowe znaczenie dla naszej tożsamości jako Europejczyków, a także odgrywa istotną rolę w napędzaniu rozwoju społecznego i gospodarczego. Gratuluję laureatom nagrody UE z roku 2018 za dziedzictwo kulturowe / nagrody Europa Nostra i ich zespołom za wyjątkową i innowacyjną pracę. Dzięki ich talentowi i zaangażowaniu, liczne europejskie skarby dziedzictwa kulturowego zostały zabezpieczone i zrewitalizowane. Co ważne, ich praca umożliwia osobom z różnych środowisk odkrywanie, odkrywanie i angażowanie się w nasze bogate dziedzictwo kulturowe, w pełni w duchu Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, który świętujemy w 2018 r.

tak wypowiedział się  Tibor Navracsics, europejski komisarz ds. Edukacji i Kultury.

Niezależne Jury ekspertów przeanalizowały łącznie 160 wniosków, zgłoszonych przez organizacje i osoby z 31 krajów w całej Europie, i wyłoniły zwycięzców.

Przygotowaliśmy dla Was opis części wygranych projektów. Zobaczcie jakie projekty wygrały, dlaczego i co jest obecnie uznawane za doskonałą konserwację (kat. konserwacja – dziedzictwo kulturowe):

 

Rotunda św. Wacława, Praga, Czechy

Ten ambitny projekt  zakładał odrestaurowanie i zachowanie romańskiej rotundy, która pochodzi z końca XI wieku i jest jednym z najstarszych praskich zabytków. Szczątki odkryto w nowo odkrytej przestrzeni wewnątrz budynku Uniwersytetu Karola (w obrębie obszaru światowego dziedzictwa UNESCO). Prace konserwatorskie opierały się na założeniu zminimalizowania wszelkich widocznych interwencji. Projekt był kierowany przez zespół z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Jury doceniło “ekspozycję warstw archeologicznych oraz starania w zakresie prezentacji i interpretacji tych pozostałości. Projekt jest przykładem dobrej konserwacji in situ “.

Dom misyjny Poul Egede, Ilimanaq, Dania

Dom misyjny został wybudowany przez duńskiego chrześcijańskiego misjonarza Poula Egede w 1751 roku i działał do 1880 r. Budynek sklepu i magazynu zachował swoje pierwotne przeznaczenie jako magazyn do 2012 r. Przeprowadzona została restauracja dwóch budynków, które są jednymi z najstarszych obiektów tego typu na Grenlandii.

Jury podkreśliło “wysoką jakość badań architektonicznych i przygotowanie wstępnego projektu, a także staranne prace konserwatorskie prowadzone w trudnych warunkach klimatycznych i geograficznych”.
Oba budynki znajdowały się w bardzo złym stanie i pilnie potrzebowały renowacji. Jednak budynki nadal cechowały się wysokim poziomem integralności i autentyczności. Dzięki starannemu procesowi konserwacji oryginalnych materiałów, takich jak drewno, okna i drzwi oraz oryginalne detale, takie jak płótna sufitowe wykonane z żagli okrętowych, oba budynki zostały odnowione i nadano im nowe funkcje, a ich wyjątkowe cechy oraz klimat zostały utrzymane.

NASTĘPNA STRONA

Tags: No tags

2 komentarze

Dodaj komentarz!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.