Twierdza Kamieniec Podolski

TOP 9 (głównie Polskich) zamków na Ukrainie, które musisz odwiedzić!

Najciekawsze zamki na Ukrainie

[ratings]

Ukraina jest obecnie suwerennym państwem w Europie Wschodniej, choć jej zachodnia część należała w większości do Rzeczpospolitej Polskiej (lub Rzeczpospolitej Obojga Narodów). Kiedyś było to  centrum kultury wschodniosłowiańskiej, nazywana jako Ruś Kijowska. Od początku średniowiecza terytorium Rusi, które teraz zajmuje Ukraina było miejscem walk między Litwą, Polską, Austro-Węgrami, Imperium Osmańskim i Rosją.

Wszystko to powodowało rozwój architektury militarnej, od zamków po fortyfikacje. Ta różnorodność kultur jest prezentowana w bogatej historii architektury, dużej ilość zamków, o ciekawych rozwiązaniach militarnych i architektonicznych na terenie dzisiejszej Ukrainy. Które z nich warto zobaczyć?

Zamek w Łucku

Zamek w Łucku na Wołyniu, znany również jako Zamek Lubarta to XIV-wieczna forteca. Zamek słynie z tego, że oparł się wielu oblężeniom, w tym Kazimierza Wielkiego (1349), Władysława Jagiełły (1431), czy Zygmunta Kiejstutowicza(1436). Tam odbył się Zjazd Łucki w 1429 r., który był wielkim spotkaniem władców europejskich obradującymi nad obroną Europy przed Imperium Osmańskim.

zamek w łucku

Zamek Sieniawskich w Międzybożu

Zamek w Międzyborzu został zbudowany jako bastion przeciw ekspansji osmańskiej w latach 40. XVI wieku. Stał się jedną z najsilniejszych fortec Korony Królestwa Polskiego na Podolu. Położony jest u zbiegu rzeki Bug, w mieście Międzybóż.

Ród Koriatowiczów, którzy zbudowali zamek, ziemie otrzymali od Kazimierza Wielkiego. Zamek na przestrzeni wieków przechodził przemiany – od renesansowych przebudów, po dekorowanie w stylu orientalnym, gdy przejęli go w XVII wieku Turcy. Było to również miejsce, w którym przebywali carowie rosyjscy.

Został on zniszczony podczas I i II wojny światowej.

Zamek Sieniawskich w Międzybożu

Zamek w Świrzu

Zamek znajdujący się w Świrzu to duży warowny dwór zbudowany w XV wieku przez rodzinę Świrskich.  Zamek był kilkakrotnie atakowany przez Kozaków i Turków, został niestety również kilkukrotnie zdobyty, w tym m.in. podczas powstania Chmielnickiego, co przyczyniło się do jego zrujnowania. Zamek, położony w obwodzie lwowskim został odbudowany w XVII wieku na polecenie jego nowego właściciela, hrabiego Aleksandra Cetnera. W późniejszych wiekach opuszczony, obecnie odrestaurowany i udostępniony do zwiedzania.

Zamek w Świrzu

Twierdza Chocim

Twierdza Chocim znajduje się nad brzegiem Dniestru na zachodniej Ukrainie. Obecny zamek został zbudowany w  1250-1264 r. przez księcia Daniela Halickiego i jego syna Lwa, ale fortyfikacje (wcześniej drewniane) na tym samym miejscu istniały już od X wieku.

Od 1340 r. do dziś twierdza chocimska ulegała zmianom i znacznym rozbudowom z powodu najazdów Mołdawian, Turków, Kozaków Zaporożskich, Rosji, Rumunii, a nawet sił Osi z II wojny światowej.

zamek chocim - twierdza

Zamek w Czerwonogrodzie

Zamek w Czerwonogrodzie był siedzibą rodu magnackiego Danilowiczów, znajdujący się w ruinach miejscowości Czerwonograd, w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie. Nazwa Czerwonograd lub Czerwone dosłownie oznacza po prostu „czerwone miasto” i od 1434 roku było to ważne centrum administracyjne.

Obecny zamek został zbudowany na początku XVII wieku, ale w 1820 r. nastąpiły duże przemiany, częściowo zamek został rozebrany i zmodyfikowany przez rodzinę Ponińskich, którzy zamienili go w klasycystyczny pałac. Plany przebudowy przygotował polski architekt Julian Zachariewicz. Został zniszczony podczas I i II wojny światowej. Było to miejsce obrony Polaków przed UPA.

Zamek w Czerwonogrodzie 

Twierdza Kamieniec Podolski

Zamek w Kamieńcu Podolskim to duża forteca położona w mieście Kamieniec Podolski. Zamek został zbudowany około XIV wieku w celu obrony mostu łączącego miasto z lądem. Zamek Kamieniec Podolski przez wieki był poddawany licznym oblężeniom i inwazjom, co widać w wielowymiarowej architekturze i tym co obecnie w zamku. Warto wspomnieć, że nie został on nigdy zdobyty.

Jednymi z ważniejszych architektów, którzy rozbudowywali zamek w Kamieńcu, byli  Hiob Bretfus, Jan De Witte, czy  Stanisław Zawadzki.

Jest to jeden z ukraińskich kandydatów do wpisania na listę UNESCO.

Twierdza Kamieniec Podolski

Zamek w Podhorcach

Podhorcański Zamek to ufortyfikowana rezydencja położona we wsi Podhorce w obwodzie lwowskim. Obecny wygląd zamku na dał mu archtiekt Guillaume’a Le Vasseur de Beauplan w latach 1635–1640 na polecenie hetmana Wielkiej Korony Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisława Koniecpolskiego na miejscu wcześniejszej twierdzy.

W czasach świetności u Jakuba Ludwika Sobieskiego zamek był bogato wyposażony, z kilkoma salami, biblioteką i bogato zdobionymi ogrodami i parkami. Po kolejnych okupacjach przez Rosjan i Cesarstwo Austriacko-Węgierskie zamek został prawie całkowicie spalony w 1956 roku.

Zamek w Podhorcach

Zamek w Kudryńcach

Zamek w Kurdyńcach został zbudowany w XVII wieku, na wzgórzu z widokiem na rzekę Zbrucz. Wybudował go Mikołaj Herburt. Krótko po budowie zamek był poddawany wielokrotnym oblężeniom przez Kozaków i Turków, aż w końcu został porzucony i zrujnowany w XIX wieku. Była to jedna z największych polskich twierdz.

Zamek w Kudryńcach 

Zamek Palanka – historycznie należący do Habsburgów

Zamek Palanka to duża forteca na wzgórzu w mieście Mukaczewo. Budowę rozpoczęła w XIV wieku szlachta z Królestwa Węgier na 68-metrowym wzgórzu wulkanicznym.

Przez wieki zamek służył jako siedziba wielu znamienitych ludzi: rodziny Koriatowyczów przez prawie 200 lat, serbskiego księcia Duryda Brankovića, regenta Węgier Jánosa Hunyadiego oraz żony króla węgierskiego, Laiosha Marii.

Palanka został zdobyty dwukrotnie, w tym podczas powstania chłopskiego w XVI wieku. W XVII wieku zamek przechodził dużo modyfikacji, wzmacniano i umacniano go. Odegrał ważną rolę podczas wojen napoleońskich.

zamek palanka

Inne artykuły związane z zabytkami

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *