aborygeni sztuka

46 000 letnia sztuka i dziedzictwo Aborygenów wysadzone w powietrze!

Juukan Gorge Aborygenów wysadzone w powietrze

Ogromna korporacja górnicza Rio Tinto wysadziła część jaskiń wykutych w skale przez Aborygenów we zachodniej Australii w Juukan Gorge. Działanie zostało potępione przez ogólnoświatową społeczność zaangażowaną w ratowanie zabytków. Co ciekawe firma wystosowała przeprosiny:

Składamy wyrazy szacunku Puutu Kunti Kurrama i Pinikura People (PKKP) i przepraszamy za cierpienie, które spowodowaliśmy. Nasze relacje z PKKP mają duże znaczenie dla Rio Tinto, ponieważ współpracują od wielu lat.

Ale przeprosiny nie zwrócą rdzennym mieszkańcom, ani całemu światowi dziedzictwa, które istniało od 46 000 lat!

Takie działania należy potępiać, gdyż niszczą nie tylko wielką ilość materiałów do badań dotyczących archeologii, ale i ludzkiej historii. Co więcej, widać, że technologia, wielkie korporacje oraz konsumpcjonizm zwyciężają z kulturą, co oddala nas od człowieczeństwa.

Dziedzictwo kulturowe i archeologiczne Aborygenów – Juukan Gorge

Juukan Gorge to dziedzictwo związane z tradycją ludów Puutu Kunti Kurrama i Pinikura, które zostało wpisane na listę Aboriginal Heritage Act w 1972 roku. Ze względu na prawne problemy z wygaśnięciem ochrony firma swoimi działaniami zniszczyła to miejsce legalnie.

Dr Michael Slack, który brał udział w badaniach w 2014 r. skomentował wartość tych jaskini tak:

To jedno z tych miejsc, które odkrywacie tylko raz lub dwa razy w swojej karierze.

Ogromną wartością jest nie tylko to, że to miejsce jest tak stare. Odkrycia sugerują, że obszar ten był stale zamieszkiwany od ostatniej epoki lodowcowej przez te same osoby. Odkryta została również kość kangura, z której zostało wykonane narzędzie. Odkryto także dużą liczbę skorup, co mogło dostarczyć wiele dowodów na temat fauny w regionie przez tysiąclecia. Mogło, ponieważ po pierwsze badania nie były skończone, a materiał zabytkowy został już zniszczony. Przez Aborygenów miejsce było uznawane jako święte.

Juukan Gorge

2 miejsca archeologiczne Juukan-1 i Juukan-2 znajdują się w niewielkim wąwozie, w pobliżu niewielkiego cieku wodnego znanego jako Purlykunti Creek (ryc. 2). Poniżej wąwozu znajduje się rozległa równina zalewowa, gdzie znaleziono dużą ilość artefaktów. Juukan-1 jest szczeliną skalną (służącą za schoronienie) o szerokości ok. 25 metrów i głębokości 8 metrów, Juukan-2 było mniejsze, miało ok. 10 metrów szerokości i głębokości.

W jaskiniach znaleziono kości kangurów, ryby, myszy i innych drobnych ssaków. Prowadzone badania dostarczyły ważne nowe informacje dotyczące prehistorii Pilbara (regionu w Australii), jednak są to ważne badania ze względu na historię ludzkości.

 

Film dotyczący świętej sztuki kamiennej i kultury Aborygenów

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *