w nowym kupionym domu

Jak Polacy wybierają i czy potrafią wybrać dom? Wyniki badań

Wyniki badań „Trafiony w Dziesiątkę” o tym, jak Polacy wybierają dom/mieszkanie

 

Opis projektu Trafiony w Dziesiątkę

 

Projekt „Trafiony w dziesiątkę” to interdyscyplinarne działanie skupione wokół umiejętności potrzebnych do właściwego wyboru projektu domu, czy gotowego mieszkania. Na całość składają się trzy zasadnicze części: edukacja [1], badanie [2] oraz publikacja [3]. Głównymi odbiorcami projektu będą osoby, które planują w najbliższej przyszłości kupić swoje pierwsze mieszkanie czy dom jednorodzinny, wybudowany w systemie deweloperskim.

W ramach projektu planowe jest przeprowadzenie zajęć (12h) z takich umiejętności jak: podstawy projektowania, czytanie skali, czy ergonomia. [1]. Planowane jest także przeprowadzenie ankiety na 100 reprezentantach grupy docelowej [2]. Zapisy spotkań, opracowany wynik badania oraz rekomendacje do dalszych działań zostaną zebrane w publikacji podsumowującej projekt [3].

Korzyści: uczestnicy spotkań podniosą swoje umiejętności i w przyszłości bardziej świadomie wybiorą mieszkanie, a wynik badania pokaże szerszą potrzebę społeczeństwa.

 

Czy Polacy potrafią kupować domy/mieszkania?

Decyzja o kupnie mieszkania czy domu jest sprawą niezwykle ważną. Przeciętny Polak kupuje jedno mieszkanie i wiąże się z nim praktycznie na całe życie (dane GUS). Z doświadczeń projektowych wynika, iż często kupowane mieszkania (ale i domy) nie spełnia potrzeb przyszłych mieszkańców. Rzuty mieszkań prezentowane przez deweloperów często mają charakter schematyczny, nie przedstawiają realnych wymiarów, wrysowane meble i sprzęty nie odzwierciedlają tych realnych. Sytuacja, gdzie w przyszłym mieszkaniu nie mieści się wymiarowa szafa, albo miejsce na suszarkę do prania jest bardzo częsta (Mateusz Piegza- architekt, badacz architektury).

 

Jaki jest cel projektu? 

Zwiększenie wiedzy uczestników projektu z takich umiejętności twardych jak: odczytywanie rysunków architektonicznych, umiejętność posługiwania się skalą, tworzenie prostych rzutów architektonicznych (działanie 1). Zwiększenie wiedzy uczestników projektu z takich dziedzin jak: podstawy projektowania mieszkań, podstawy ergonomii mieszkania. Sprawdzenie stanu wiedzy oraz zbadanie potrzeby wprowadzenia podobnych zajęć, rozwiązania systemowego na szerszej grupie odbiorców. Wywołanie szerszej dyskusji na temat wiedzy i umiejętności z podstaw projektowania wśród osób kupujących dom, czy mieszkanie i potrzeby jej wzrostu .

Raport do pobrania: Trafiony w dziesiątkę. Publikacja podsumowująca.

 

Wnioski wynikające z badań:

Zdecydowana większość ankietowanych zainteresowana jest podjętą w projekcie tematyką.
Prawie 3⁄4 ankietowanych jest zdania, iż potrafi dobrać układ funkcjonalnych domu/ mieszkania do swoich po- trzeb. Podobna liczba osób jest zdania, iż potrafi zaprojektować swoje przyszłe mieszkanie i nie potrzebuje pomocy specjalisty.

Ankietowani wysoko oceniają u siebie następujące umiejętności: posługiwanie się skalą czy czytanie rysunków technicznych. Ponad 1/3 osób ocenia średnio u siebie znajomość zasad ergonomii mieszkania; przy czym ponad 1⁄4 ocenia ją dobrze. Większość z ankietowanych uznała, iż potrafi prawidłowo zaplanować pomieszczenia względem stron świata; chociaż ponad 1⁄4 nie ma zdania. Ponad 60% ankietowanych zdecydowałoby się na dar- mowy kurs online, który pozwoliłby na zwiększenie omawianych w projekcie umiejętności i utrwalenie ocenionej wysoko wiedzy

Rekomendacje:


Autorzy rekomendują opracowanie dłuższego, niż przeprowadzony w ramach projektu, kursu z umiejętności projektowych, jako kolejnej części projektu. Z racji na niechęć do korzystania z płatnych usług (architekt wnętrz), rekomenduje się, aby zajęcia były bezpłatne. Doświadczenia pracy online pokazują, iż preferowane w przyszłości jest przeprowadzenie zajęć stacjonarnie w formie warsztatowej z komponentem teoretycznym. Zdaniem autorów, należy dalej dążyć do poznania prawdziwego obrazu poziomu wiedzy i umiejętności Po- laków i Polek poruszanych w projekcie. Należy jednak zmienić metodykę, zrezygnować z ankiety na rzecz fizycznych testów na szerszej grupie odbiorców

Zobacz inne artykuły

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *