panele fotowoltaiczne w budownictwie ekologicznym

Fotowoltaika z programu czyste powietrze!

Program Czyste Powietrze, a fotowoltaika

[ratings]

Zauważmy, że przyczyną złej jakości powietrza w naszym kraju jest między innymi wysoki stopnień uprzemysłowienia oraz wzmożonym ruchu ulicznym. Należy jednak zaznaczyć, że główną przyczyną jest także ogrzewanie gospodarstw domowych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Trzeba podkreślić, że prawie 4 mln domów ogrzewanych jest poprzez spalanie dość niskiej jakości węgla, a nawet śmieci w przestarzałych piecach. W taki oto sposób powstają szkodliwe substancje, które stanowią ponad połowę zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Jako odpowiedź na tenże problem uruchomiono rządowy program Czyste Powietrze.

Zadanie programu Czyste Powietrze

Zadaniem tego programu jest zmniejszenie bądź też uniknięcie emisji pyłów, a także innych zanieczyszczeń, które są wprowadzanych do atmosfery za sprawą domów jednorodzinnych. Co ważne, wspomniany prowadzony obowiązuje na obszarze całego naszego kraju. Koncentruje się on na termoizolacji budynków, jak również właściwym zarządzaniu energią cieplną związaną z gospodarstwami domowymi. Poprzez program Czyste Powietrze właściciele domów jednorodzinnych mają możliwość otrzymania pomocy finansowej, umożliwiającej sfinansowanie zamiany starych pieców na zupełnie inne źródło ciepła, które spełnia wymagania określone w programie. Warto dodać, że program zakłada dofinansowanie na: instalację odnawialnych źródeł energii, a więc kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne, takie jak z firmy https://suntrack.pl/8-zestawy-baterie-sloneczne, a ponadto wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie przegród budynków, jak również montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Program ma trwać do 2029 roku. Jego budżet to aż 103 mld zł.

Jakie są warunki dla instalacji?

Jeżeli w naszym budynku mieszkalnym znajduje się stary piec, który nie spełnia nowych wymagań, możemy skorzystać ze wsparcia finansowego, które oferuje program Czyste Powietrze. Aby tak się jednak stało, musimy zaplanować wymianę pieca. Jeśli spełnimy ten warunek, możemy ubiegać się o dofinansowanie. Co ważne, przypadku nowo powstających budynków, gdzie planujemy zakup i montaż źródeł ciepła, które spełnia wymagania techniczne ustalone w programie, mamy możliwość ubiegania się od razu o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Program Czyste Powietrze, a proces formalny

Jeśli jesteśmy zdecydowani, należy pobrać wniosek o udzielenie dofinansowania i złożyć go do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy jednak zauważyć, że przed złożeniem wniosku trzeba zadbać o przeprowadzenie audytu energetycznego, stanowi on bowiem nieodłączny element wniosku. Co ważne, rządowy program o nazwie Czyste Powietrze ma na celu przyczynienie się do ograniczenia problemu związanych ze smogiem oraz złej jakości powietrzem. Środki, które zostały przewidziane na tenże cel, a więc ponad 100 mld zł zostaną skierowane między innymi na sfinansowanie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, nie wywierającymi niekorzystnego wpływu na środowisko. Warto więc z opisanego programu skorzystać, jeśli tylko mamy taką możliwość.

Dowiedz się więcej odnośnie możliwości uzyskania dofinansowania na montaż zestawu fotowoltaicznego czytając artykuł https://suntrack.pl/blog/fotowoltaika/fotowoltaika-dofinansowanie-na-rok-2019.

[Total_Soft_Poll id=”13″]

 

One Response

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *