sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości – niezbędne dokumenty! Podsumowanie.

Sprzedaż nieruchomości – dokumenty

Prędzej czy później każdy z nas styka się z tematem sprzedaży lub kupna jakiejś nieruchomości. Czy jest to mieszkanie po babci, czy działka, po prostu sprzedaż nieruchomości,  a może chcemy kupić pierwsze mieszkanie. W każdym z tych wypadków transakcję trzeba zakończyć u notariusza, ale żeby przebiegła sprawnie musimy mieć gotowe rozmaite dokumenty (albo wiedzieć czego wymagać od sprzedającego), niektóre są oczywiste, a niektóre mniej oczywiste.

Sprzedaż nieruchomości – jakie dokumenty są potrzebne?

Tutaj pojawia się pierwsza zawiłość, w zależności od rodzaju nieruchomości, potrzebne są inne dokumenty. Nie każdy wie, ale nieruchomość można posiadać na kilku zasadach. W codziennym życiu nie ma to specjalnego znaczenia, jednak kiedy przychodzi do sprzedaży, w każdym wypadku sprawa wygląda trochę inaczej. W nawiasach są podane informacje o tym, gdzie takie dokumenty możemy zdobyć.

Lokal mieszkalny – dokumenty

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Bardzo dużo nieruchomości powstałych przed 2000 rokiem przedstawia właśnie taki stan prawny. To nie znaczy, że mieszkanie nie jest na własność, ale to znaczy, że mamy prawo do lokalu, ale nie mamy prawa do gruntu.

Potrzebne dokumenty:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (spółdzielnia)
 • zaświadczenie o stanie zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (a raczej braku zadłużenia) (spółdzielnia)
 • zaświadczenie dotyczące tego, że nikt nie jest zameldowany w mieszkaniu (urząd gminy)
 • jeśli jest założona księga wieczysta – odpis z księgi wieczystej (Księgę wieczystą sprawdź tutaj)
 • jeśli nie ma księgi wieczystej  konieczna jest podstawa nabycia (może to być np.: przydział na lokal wydany przez spółdzielnię, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia) (powinno się posiadać ten dokument, jeśli się go zagubiło należy udać się do notariusza, u którego zawierano akt notarialny lub do odpowiedniego sądu)

Własnościowe prawo do lokalu – dokumenty

Sprzedaż nieruchomości, która jest własnościowa różni się od spółdzielczego prawa do lokalu tym, że w bardzo niewielkiej części jesteśmy właścicielami również gruntu pod budynkiem.

Potrzebne dokumenty:

 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości (obecnie wystarczy podać numer księgi wieczystej) (Księgę wieczystą sprawdź tutaj)
 • dokument stwierdzający nabycie prawa do lokalu (np. akt notarialny zakupu nieruchomości, postanowienie sądu o nabyciu prawa do lokalu w spadku, akt notarialny stwierdzający otrzymanie nieruchomości w formie darowizny)
 • zaświadczenie o stanie zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (spółdzielnia)
 • zaświadczenie dotyczące tego, że nikt nie jest zameldowany w mieszkaniu (urząd gminy)

Lokal użytkowy

Tutaj sprawa nie jest specjalnie skomplikowana, bo są potrzebne tylko dokumenty potwierdzające prawo do lokalu oraz dokument potwierdzający funkcję lokalu. Konieczny jest oczywiście również odpis z księgi wieczystej.

 

Sprzedaż domu – dokumenty

W wypadku sprzedaży domu sprawa jest trudniejsza ze względu na to, że sprzedajemy nieruchomość gruntową oraz to co na niej się znajduje, czyli zabudowania.

Dokumenty, których potrzebujemy to:

 • podstawa nabycia: akt notarialny umowy kupna, darowizny lub poświadczenie dziedziczenia (ważne jest też potwierdzenie zapłaty podatku od spadku)
 • odpis z księgi wieczystej (obecnie wystarczy podać numer księgi wieczystej)
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków (urząd gminy, odpowiedni wydział)
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (urząd gminy, odpowiedni wydział)
 • pozwolenie na użytkowanie budynku lub dokumenty zgłoszenia zakończenia budowy (inspektorat nadzoru budowlanego)
 • dokumentacja techniczna budynku
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu (na stronie internetowej danego urzędu gminy można sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)
 •  decyzja o wysokości podatku od nieruchomości (powinniśmy posiadać ten dokument, jeśli nie to urząd gminy)
 • zaświadczenie dotyczące tego, że nikt nie jest zameldowany w domu (urząd gminy)
 • jeśli dom znajduje się w mieście, notariusz może poprosić również o dokument dotyczący tego, że nieruchomość nie znajduje się na terenie rewitalizacyjnym (urząd gminy)

Trochę dużo, ale wszystkie te dokumenty zapewnią nam bezpieczeństwo transakcji.

Sprzedaż działki – dokumenty

Pozostaje nam rozważyć jeszcze jeden wypadek; sprzedaż zwykłej nieruchomości gruntowej – czyli działki. Tutaj potrzebujemy:

 • odpis z księgi wieczystej (obecnie wystarczy podać numer księgi wieczystej) (Księgę wieczystą sprawdź tutaj)
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (urząd gminy, odpowiedni wydział)
 • zaświadczenie z gminy – o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku (urząd gminy, odpowiedni wydział)
 • zaświadczenie  potwierdzające, że nieruchomość jest lub nie, objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i że jest lub nie jest objęta decyzją starosty (o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach) określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (starostwo powiatowe) (starostwo powiatowe)
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu)

Jeśli działka powstała dzięki podziałowi należy również dostarczyć decyzję podziałową oraz wykaz zmian jeśli nie jest to uwzględnione w księdze wieczystej.

Sprzedaż nieruchomości to wyzwanie, a zbieranie dokumentów może być udręką.

Powyższa ściąga może pomóc Ci w załatwieniu tej części formalności. Pamiętaj również, aby wymagać tych dokumentów od strony sprzedającej, jeśli chcesz uniknąć nieprzyjemności w przyszłości. Wybrany notariusz powinien być pomocny i udzielić dodatkowych informacji na ten temat. Jeśli przypadek jest trudny może on wskazać dodatkowe dokumenty, które należy dostarczyć.

 

Sprawdź, czego jeszcze nie wiesz: https://budynkowo.pl/niezbednik-nieruchomosci-sprzedaz-kupno-dokumenty/ artykuły i niezbędnik dotyczący nieruchomości!

 

Koniecznie zobacz również

 

One Response

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *