Metody obróbki metali

Metody obróbki metali

Jakie są metody obróbki metali?

Obróbka metali to szereg procesów, w wyniku których zmieniają się parametry metali: ich kształt i wymiary, właściwości fizyczne i chemiczne. Obróbka metali sprawia, że metale możemy wykorzystać w różnych dziedzinach naszego życia. Dzięki właściwościom takim, jak ciągliwość, plastyczność, kowalność, metale znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Metale mogą być poddawane: obróbce laserowej, obróbce skrawaniem, obróbce plastycznej, obróbce chemicznej, obróbce cieplnej, obróbce cieplno-chemicznej.

Obróbka laserowa

Jedną z metod obróbki laserowej metali jest wycinanie laserowe oferowane przez firmę ciecielaser.pl. To metoda niezawodna, szybka, precyzyjna. Zapewnia wysoką jakość wycinanych elementów. Za pomocą lasera można wykonać też spawanie, znakowanie, grawerowanie, toczenie, frezowanie.

Obróbka skrawaniem

Do najpopularniejszych metod obróbki skrawaniem należą: toczenie, frezowanie, wiercenie. Frezowanie to metoda obróbki polegająca na oddzieleniu warstwy materiału za pomocą frezarki. Frezowanie to szybki sposób na uzyskanie elementów wysokiej jakości i o ciekawych kształtach.

Podczas toczenia obrabiany materiał wykonuje ruch obrotowy. Wiercenie to metoda obróbki z użyciem wiertła, za pomocą którego w metalu otrzymujemy otwór.

Obróbka plastyczna

Obróbka plastyczna nie powoduje strat materiału. Obrabiane metale i inne materiały zachowują swoją pierwotną masę. Do najczęściej stosowanych metod obróbki plastycznej zaliczamy: gięcie, tłoczenie, walcowanie.

Gięcie oznacza trwałą zmianę krzywizn materiału. Polega zarówno na wyginaniu przedmiotu, przez co zyskuje on więcej krzywizn, jak i na prostowaniu, kiedy krzywizny są niwelowane.

Tłoczenie to nadanie płaskiemu materiałowi odpowiedniego kształtu bez zmiany grubości materiału. Walcowanie polega na przygotowaniu kształtu blachy według ściśle określonych kryteriów.

Obróbka cieplna

Obróbka cieplna (termiczna) to proces, podczas którego zmienia się struktura obrabianego materiału. Dzięki tej metodzie obróbki można uzyskać produkty o zmienionych właściwościach fizycznych, chemicznych, mechanicznych. Obróbka cieplna obejmuje takie procesy jak hartowanie, wyżarzanie, przesycanie, odpuszczanie, stabilizowanie, ulepszanie cieplne.

Obróbka chemiczna i cieplno-chemiczna

Obróbka chemiczna polega na chemicznej zmianie struktury materiału. Obróbka cieplno-chemiczna ma na celu zmianę właściwości fizycznych i chemicznych. Obrabiane materiały poddawane są działaniu wysokiej temperatury i czynników chemicznych. Do obróbki cieplno-chemicznej można zaliczyć np. aluminiowanie lub chromowanie.

Zobacz inne artykuły

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *