księga wieczysta

Co to jest księga wieczysta (KW)? Do czego służy? Gdzie sprawdzić?

Księga wieczysta – poradnik

W zamierzchłych czasach posiadało się akt posiadania nieruchomości, który był dowodem właściciela, obecnie oprócz aktów notarialnych mamy w Polsce księgi wieczyste, choć nie każda nieruchomość musi posiadać księgę wieczystą.

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to tak naprawdę zapis stanu prawnego nieruchomości. Mamy spisy ksiąg wieczystych, które są rejestrem dostępnym dla wszystkich.

Ustawa dotycząca ksiąg wieczystych pochodzi z 1982 roku, pt.: „Ustawa o księgach wieczystych i hipotekach”.

Po co istnieją księgi wieczyste?

Oczywiste jest to, że taki rejestr pozwala sprawdzić stan prawny nieruchomości. Każdy kto kupuje nieruchomość księgę wieczystą powinien zweryfikować, a dlaczego? To ona przedstawia, kto i jakie ma prawa do danej nieruchomości. Większość krajów europejskich ma systemy rejestrowe zbliżone do polskiego systemu ksiąg wieczystych.

Księgi wieczyste mają 3 kluczowe zasady.

  • jawność formalna – to znaczy, że każdy kto ma w tym interes może sprawdzić księgę
  • domniemanie zgodności ze stanem prawnym – wszystko co jest w księdze wieczystej ma odzwierciedlenie w rzeczywistości
  • pierwszeństwo praw wpisanych – wszystkie prawa, które są wpisane do księgi wieczystej, mają pierwszeństwo przed tymi, które wpisane nie są

Podział ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste dzielą się na 4 działy i każdy z nich jest bardzo ważny.

Dział I

W tej części znajdziemy informacje o oznaczeniu nieruchomości, pochodzą one z rejestru gruntów, a także przedstawione są prawa własności.

Dział II

Drugi dział jest bardzo ważny, bo przedstawia osobę, która jest właścicielem nieruchomości. Ten dział musimy koniecznie sprawdzić przed zakupem nieruchomości.

Dział III

Dział III traktuje o wszystkich ograniczeniach dotyczących nieruchomości. To znaczy, że wykazane są tu na przykład służebności lub roszczenia i prawa osobiste. Jeśli nieruchomość ma swojego lokatora, którego nie da się usunąć, bo przynależy mu się takie prawo, będziemy taki zapis widzieć w tym dziale.

Dział IV

W ostatniej części KW są informacje dotyczące hipotek.

Sprawdź również poradnik dotyczący dokumentów i nieruchomości

Gdzie sprawdzić księgę wieczystą?

Księgi wieczyste można sprawdzić w sądzie rejonowym, w rejonie, w którym znajduje się nieruchomość. Na szczęście już od kilkunastu lat księgę wieczystą można sprawdzić online i wyszukać interesującą nas KW na stronie ministerstwa:

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false

Aby przejrzeć księgę na tej stronie, należy posiadać numer księgi wieczystej.

Jak znaleźć i sprawdzić numer księgi wieczystej?

Numery ksiąg wieczystych składają się z 3 części.

Ich zapis wygląda tak: WL1A/11111111/1

Pierwsza z nich np. WL1A  / – to numer sądu rejonowego. Wystarczy w wyszukiwarce sprawdzić do jakiego rejonu sądowego przynależy nieruchomość.

Część środkowa jest częścią indywidualną księgi wieczystej.

Ostatni element księgi to cyfra kontrolna, którą można zgadnąć – może to być: 0-9.

 

Numer księgi wieczystej najłatwiej jest uzyskać od właściciela nieruchomości. Jeśli nie jest możliwe musisz zgłosić wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowego. Aby móc zgłosić wniosek musisz posiadać numer działki do sprawdzenia na np. Geoportalu lub dokładny adres nieruchomości.

Numeru księgi wieczystej za darmo nie otrzymamy, gdyż trzeba za wniosek zapłacić. Jednak, wybranie się do Sądu Rejonowego jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem uzyskania numeru KW. Mamy pewność, że nikt nas nie wprowadzi w błąd.

 

Najczęstsze pytania dotyczące ksiąg wieczystych 

Księgę wieczystą można sprawdzić za darmo online wpisując numer księgi wieczystej na stronie ministerstwa sprawiedliwości: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/
Jeśli nie znamy numeru księgi wieczystej i nie mamy możliwości uzyskania go od właściciela nieruchomości, musimy złożyć płatny wniosek w Sądzie Rejonowym, do którego przynależy nieruchomość.
Tak. Księgę wieczystą można sprawdzić online na stronie ministerstwa: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/
Aby uzyskać odpis z księgi wieczystej musisz wejść na stronę: https://ekw.ms.gov.pl/eukw/ogolna/zlecenie. Wpisać numer księgi oraz wybrać zakres odpisu. Następnie należy dokonać opłaty (od 5 do 50 złotych)

 

Zobacz inne artykuły o nieruchomościach

Tags: No tags

One Response

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *