budowa blaszaka garaż przepisy

Blaszak – Odległości Od Granicy Działki

Budowa blaszaka na działce – przepisy

Rozważając budowę wolno stojącego garażu, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania istotnych regulacji i przepisów, dotyczących m.in usytuowania naszego garażu w określonym miejscu posesji. Czy zatem garaż może powstać na granicy działek? Co na ten temat mówią przepisy i jak dostosować garaż do warunków technicznych ? Dowiedz się jakie odległości od granicy działki muszą zostać zachowane i jakie warunki należy spełnić, aby budowa garażu była całkowicie legalnym przedsięwzięciem.

Zapoznaj się z regulacjami

Garaż wolno stojący nie może powstać w dowolnym miejscu działki, które inwestor określi sobie jak najwygodniejsze dla niego. Swoje zastosowanie znajdują tutaj lokalne przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że zostały one dla danego obszaru ustalone. Należy również brać pod uwagę warunki techniczne, którym powinny odpowiadać budynki, jak również i usytuowania od granicy działki. Decydując się na garaż blaszany warto wybrać sprawdzoną ofertę, pochodzącą od renomowanego producenta wysokiej jakości garaży, wówczas będziemy cieszyć się funkcjonalnym i solidnym blaszakiem.

garaż blaszany Interstal

Model z powyższego zdjęcia dostępny jest w ofercie https://www.garazeinterstal.pl/.

Jaka odległość budynku od granicy działki budowlanej?

Istnieje możliwość wybudowania garażu wolno stojącego w jednorodzinnej zabudowie, respektując następującą odległość od granicy:

  • Kiedy garaż skierowany jest ku granicy ścianą z drzwiami lub oknem – odległość wynosi  4 m.
  • Gdy w ścianie garażu nie widnieją żadne otwory odległość ta jest równa 3 m.
  • 1,5 m od granicy w przypadku gdy plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego zezwalają na to, bądź gdy szerokość działki nie przekracza 16 m,  długość garażu nie przewyższy 6, 5 m, a jego wysokość 3 m i ze strony granicy nie znajdzie się żadna ściana z oknem bądź drzwiami.
  • Bezpośrednio przy granicy – musi zezwolić na to plan zagospodarowania przestrzennego, bądź szerokość działki będzie mniejsza niż 16 m lub długość garażu nie przekroczy wówczas 6, 5 m, wysokość natomiast 3 m, bądź planowany garaż będzie przylegał ścianą do ściany innego budynku położonego na działce granicznej.

Odległości te nie obowiązują w przypadku granicy działki wraz z drogą. Jeżeli to droga publiczna, o odległości decyduje art. 43 ust. 1 (ustawa o drogach publicznych).

Typ drogi                                    Poza terenem zabudowy                          W terenie zabudowy

Droga ekspresowa                                     40 m                                                         20 m

Autostrada                                                   50 m                                                         30 m

Ogólnodostępna droga

Krajowa                                                     25 m                                                         10 m

Wojewódzka/ powiatowa                       20 m                                                          8 m

Gminna                                                     15 m                                                          6 m

garaż drewnopodobny Interstal

Garaż na posesji – co jeszcze musisz wiedzieć?

Garaż wolno stojący na terenie działki, powinien spełniać następujące warunki:

  • Szerokość wjazdu lub garażowych drzwi musi wynosić nie mniej niż 2, 3 m.
  • Wysokość garażu w świetle konstrukcji powinna sięgać minimum 2, 2 m, a jeśli znajdują się urządzenia instalacyjne lub przewody to do spodu tych przewodów – 2 m.
  • Postojowe stanowiska nie powinny być mniejsze niż 2, 5 m x 5 m. Trzeba jednak pamiętać, że między ścianą a dłuższym bokiem stanowiska powinien być zachowany odstęp min. 0,3 m. Wpływa to na minimalną  szerokość  jednostanowiskowego garażu, która jest równa 3,1 m. Odległość dwustanowiskowego budynku będzie zatem równa 5, 6 m.
  • Garaż powinien posiadać także instalację elektryczną.
  • Należy pamiętać o tym, aby zapewnić odpowiednią wymianę powietrzną. W przypadku garażu położonego poniżej poniżej poziomu terenu i samochodu który z instalacją propan-butan, musi być zapewniona mechaniczna wentylacja ze sterowaniem czujnikami stężenia gazu.

Podsumowanie

Budowa garażu blaszanego poniżej 35 m2, którego wymiary zgodne są z regulacjami i normami prawnymi, nie wymaga pozwolenia na budowę, ale nie mniej niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy, powinniśmy zgłosić taki zamiar do adekwatnego organu, co nie zawsze jest regułą w przypadku niektórych instytucji. Zyskujemy wówczas pewność, że nasze działania są zgodne z prawem.

2 komentarze

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *