Barbakan

[ratings]

Termin barbakan odnosi się do architektury obronnej. Jest to fortyfikacja – budynek obronny (dzieło), które znajduje się przed murami. Bardzo często stanowi element połączony z bramą wejściową do miasta. Barbakan jest z reguły na rzucie centralnym (koło, wielobok), który pozwala ostrzeliwać wroga z wielu stron, a także tych znajdujących się przy murach. Żołnierze obsadzający fortyfikację mieli możliwość dokonania wypadu i uderzenia we wroga. 

Ten typ fortyfikacyjny rozpowszechnił się w średniowieczu. Najstarszy barbakan znajduje się w twierdzy Carcassonne. 

W Polsce najbardziej znane barbakany to te w Warszawie (pełna rekonstrukcja), w Krakowie, Gdańsku, czy Jasnej Górze. Wiele miast posiadało tego rodzaju fortyfikacje, niestety nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Często były niszczone przez urbanistów podczas “otwierania” miast w XIX wieku/XX wieku. Barbakan w Krakowie miał również zostać zniszczony, jednak udało się tego uniknąć, dzięki fortelowi i tezie, że jeśli zostanie on rozebrany, niezdrowe wiatry będą powodować choroby wśród mieszkańców.

Obraz Zygmunta Vogela z 1799 roku przedstawiający Barbakan w Krakowie.

Obraz Zygmunta Vogela z 1799 roku przedstawiający Barbakan w Krakowie. Widoczna jest szyja (osłonięte przejście) łącząca mur z barbakanem.