Ikonostas

Ikonostas wywodzi się z architektury kościoła wschodniego (prawosławnego i greckokatolickiego). Jest to ściana oddzielająca nawę od sanktuarium (w wypadku kościoła katolickiego jest to prezbiterum), ponieważ sanktuarium jest miejscem świętym dostępnym tylko dla kapłanów.

Ściana ikonostasowa składa się z 3 otworów drzwiowych (3 przejść) oraz obrazów, polichromii przedstawiających konkretne wydarzenia, przedstawienia, postaci biblijne, kalendarz świąt, Deesis. Ikonostasy mają konkretny plan, ustawienie przedstawień, który jest narzucony z góry.

Ikonostas w formie kryjącej sanktuarium (wcześniej była to balustrada) z konkretnie ułożonymi przedstawieniami wywodzi się z XIV wieku.

Ikonostas cerkwi w Turzańsku.

Ikonostas cerkwi w Turzańsku. Zdjęcie: Grzegorz Polak

Architektura i sztuka – słownik

Lista wszystkich pojęć:

A  B  C  D  E F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z