Katakumby

Katakumby w mowie potocznej oznaczają ponure podziemne miejsca, jednak w architekturze katakumby to miejsca pochówku oraz oddawania czci bogu przez pierwszych chrześcijan. Również rzymianie, etruskowie i żydzi chowali często swoich zmarłych w katakumbach.

Są to podziemne pomieszczenia (mogą być nawet wykute w skale), w których znajdują się nisze na trumny lub urny. Jest to odpowiednik dzisiejszego cmentarza.

katakumby, Wrocław, kościół p.w. Św. Trójcy, 1714-1715

Katakumby, Wrocław, kościół p.w. Św. Trójcy, 1714-1715.
Zdjęcie: Barbara Maliszewska

Architektura i sztuka – słownik

Lista wszystkich pojęć:

A  B  C  D  E F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z