Karawanseraj

Karawanseraj to miejsce najprzyjaźniejsze podróżnikom, ponieważ był to budynek gospody, zabudowań noclegowych, zabudowań przeznaczonych dla zwierząt oraz punktu handlowego dla handlujących na bliskim wschodzie. W Polsce nazywano tak również placówki handlowe w XVII i XVIII wieku.

Karawanseraj

Karawanseraj na pustyni.

Architektura i sztuka – słownik

Lista wszystkich pojęć:

A  B  C  D  E F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z