Kalwaria

Kalwaria odnosi się do założenia architektoniczno-krajobrazowego upamiętniającego i mającego imitować ostatnie chwile życia Jezusa Chrystusa. Kalwaria składa się od zabudowań np. kaplic, poprzez założenie kościele (często z klasztorem) oraz drogi krzyżowej. W Kalwariach odbywały się rytuały oraz inscenizacje ukrzyżowania Chrystusa.

Najpopularniejsze Kalwarie w Polsce to Kalwaria Zebrzydowska (jest ona pierwszą w Polsce, założoną w 1602 roku) oraz Kalwaria Pacławska.

Idea kalwarii powstała na samym początku XV wieku w Hiszpanii. Miała ona umożliwić ludziom pielgrzymowanie, uzyskanie odpustów, bez konieczności wybierania się do Ziemi Świętej, co było w tamtym czasie często niemożliwe dla zwykłego człowieka.

Klasztor Benedyktynów, Kalwaria Zebrzydowska.

Klasztor Benedyktynów, Kalwaria Zebrzydowska. Zdjęcie: Scotch Mist

Architektura i sztuka – słownik

Lista wszystkich pojęć:

A  B  C  D  E F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z