Belkowanie

[ratings]

Belkowanie to termin, który odnosi się do porządków architektonicznych. Jest to najwyższa część w porządku architektonicznym, która leży na kolumnach (pilastrach i innych pionowych nośnych elementach). Belkowania pojawia się w starożytności (Grecja, Rzym), by następnie odrodzić się w renesansie. 

Elementami belkowania są: 

  • architraw – część dolna, która zasłaniała pierwotnie belki stropowe.
  • fryz  – cześć środkowa, w której mogły znajdować się dekoracje w postaci płaskorzeźb, reliefów itp. (m.in. metopy).
  • gzyms – najwyższa część, która w dekoracyjny sposób kończyła belkowanie. Gzyms z reguły był najbardziej wysuniętą częścią. 

 

belkowanie - architraw, fryz, gzyms

 

Belkowanie w Bibliotece Celsusa w Efezie

Belkowanie w Bibliotece Celsusa w Efezie z II wieku n.e. Ponad głowicą kolumny znajduje się architraw, ponad widoczny napis. Tam gdzie widoczne są dekoracje – płaskorzeźby, znajduje się fryz. Na samej górze widoczny jest bardzo dekoracyjny gzyms.