Architraw

[ratings]

Architraw to kluczowy element belkowania (belkowanie, czyli wszystko co leży na kolumnach). Jest to belka (kamienna zazwyczaj) leżąca bezpośrednio na kolumnach. Jest to element konstrukcyjny. W zależności od porządku architektonicznego wygląd architrawu może się różnić (bardziej lub mniej dekoracyjny).

Architraw w ateńskim erechtejonie (akropol)

Architraw (belka nad kolumnami) w ateńskim erechtejonie (akropol)