Baszta

[ratings] 

Niektórzy mogą myśleć, że baszta, wieża, wartownia to to samo. Ważne jest jednak to, aby odróżnić baszę od np. wieży. Baszta wywodzi się z czasów średniowiecznych i jest to element architektury obronnej, który jest wyższy niż mur obronny i wysunięty przed jego lico. Jest z reguły na planie centralnym – koło, czworobok, wielobok. Służyła nie tylko do obrony, ale również pełniła funkcje obserwacyjne. Bardzo często posiadała również małe okienka służące za strzelnice. Baszta z reguły składa się z kilku kondygnacji. 

Jaka jest różnica między wieżą, a basztą? 

Baszta jest zawsze połączona z murem obronnym, wieża stoi samodzielnie jako osobny element obronny. Na przykład Krzywa Wieża w Toruniu zwyczajowo nazywana jest wieżą, mimo tego, że jest basztą. 

Średniowieczne baszty w Ávili

Średniowieczne baszty w murach obronnych hiszpańskiego miasta Ávili