Ambit

[ratings]

Ambit jest inna nazwą dla obejścia. Może on występować w architekturze świeckiej, jednak najczęściej to pojęcie odnosi się do architektury sakralnej – kościołów. Ambit występował wokoło prezbiterium i był oddzielony częściowo ścianą lub arkadami. Dzięki niemu można było obejść część najświętszą dookoła wchodząc np. z ramion transeptu. Jest on charakterystyczny dla kościołów romańskich i gotyckich. 

Ambit - obejście wokoło prezbiterium - zaznaczony na szaro

Ambit – obejście wokoło prezbiterium – zaznaczony na szaro