Gurt

[ratings]

Gurt to łuk w sklepieniu tzw. pas sklepienny. Gurt może być zastosowany jedynie w architekturze murowanej. Jest to łuk, a zarazem część sklepienia, które przenosi siły na kolumny, służki itp. oraz dzieli sklepienie na pola sklepienne.  Gurtem można nazwać poprzeczne żebra sklepień.

Gurt w gotyckim sklepieniu.

Gurt w gotyckim sklepieniu.

Architektura i sztuka – słownik

Lista wszystkich pojęć:

A  B  C  D  E F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z