Gont

[ratings]

Gont inaczej nazywany szkudłami to materiał drzewny, który służył jako pokrycie dachowe (rzadziej jako oszalowanie). Jednak wyróżnia się on przede wszystkim tym, że są to wąskie niewielkie deseczki z drzewa liściastego lub iglastego, które były łupane promieniście. To znaczy, że gont robiono w taki sposób, że łupano pień drzewa, zgodnie z naturalnymi promieniście rozchodzącymi się liniami (od centrum na zewnątrz). Gont wyrabiany współcześnie za pomocą mechanicznych metod i niezgodnie z tradycją nie ma takich wartości, jak dawniej tworzony gont.

Deseczki gontowe są łączone na wpusty. Często krycie dachowe było minimalnie podwójne.

Gontem kryje się dachy od starożytności.

Gont na elewacji

Gont na elewacji

Architektura i sztuka – słownik

Lista wszystkich pojęć:

A  B  C  D  E F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z