Glorieta

[ratings]

Glorieta posiada 2 znaczenia. Może to być samodzielna budowla, najczęściej stawiana w parkach w postaci otwartego pawilonu, zazwyczaj przykryta kopułą opierającą się na kolumnach.

W innym znaczeniu glorieta to element wieńczący  dach w postaci pawiloniku przykrytego kopułą, hełmem. Jest to element dekoracyjny zazwyczaj stawiany na wieży, dzwonnicy, skrzyżowaniu naw i wywodzi się z renesansu.

Oba terminy odnoszą się praktycznie do takich samych pod względem wyglądu elementów, różniąc się po prostu wielkością (duża glorieta jako samodzielna budowla).

Jedna z najpopularniejszych gloriet. Glorieta z Pałacu Schonbrunn we Wiedniu.

Jedna z najpopularniejszych gloriet. Glorieta z Pałacu Schonbrunn we Wiedniu.

Architektura i sztuka – słownik

Lista wszystkich pojęć:

A  B  C  D  E F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z