Fundator

[ratings]

Fundator to osoba “fundująca” dany budynek lub organizację. Fundator zazwyczaj dotyczył osoby, która przeznaczyła znaczne środki finansowe lub materialne na kościół, budynek miejski, fortyfikacje, a nawet całe miasto.

Zazwyczaj taka osoba, była uczczona za pomocą tablic erekcyjnych, choć mogły to być również inne obiekty sztuki (jak np. obrazy). Jeśli fundator fundował kościół zazwyczaj przedstawiano go z projektem budynku w rękach, w dziele o charakterze sakralnym.

fundator, tablica erekcyjna

Tablica erekcyjna przedstawiająca fundatora w Bazylice kolegiackej Narodzenia NMP w Wiślicy. Autor: Lollencja