Dzwonnica

[ratings]

Dzwonnica jest to osobny budynek lub część budynku, a nawet konstrukcja służąca do przetrzymywania i użytkowania dzwonów. Dzwonnice kojarzą się z architekturą sakralną, lecz bardzo często były budowane np. przy ratuszach informując o zagrożeniach, czy ważnych wydarzeniach.

Wolnostojące dzwonnice mogą być również w postaci bramy, szczególnie w architekturze cerkiewnej. Mogą one być murowane lub drewniane w konstrukcji najczęściej szkieletowej lub wieńcowo-słupowej.

Powstanie dzwonnic datuje się na VI wiek, a ich rozpowszechnienie na IX i XIII wiek.

Drewniano-murowana dzwonnica w Jugowicach, 1828

Drewniano-murowana dzwonnica w Jugowicach, 1828