Chór

[ratings]

Czy chór w architekturze ma coś wspólnego z grupą ludzi, która śpiewa? A no ma i stąd wzięła się ta nazwa.

Chór w architekturze sakralnej to miejsce przeznaczone dla śpiewających ludzi i instrumentów, a później umieszczano na nim organy.

We wczesnym średniowieczu, chór był tylko miejscem oddzielonym balustradą, w późniejszych wiekach coraz bardziej się wyodrębniał, aż w końcu został umieszczony w postaci trybuny lub empory w znajdującej się w nawie przy przedsionku. Chór może również być trybuną, platformą, znajdującą się po bokach nawy. W renesansie miał on postać balkonu umieszczonego w prezbiterium.

Uwaga! Chór czasem używa się jako synonim pojęcia – prezbiterium.

 

chór w kościele NMP w Piasecznie XVIII wiek

chór w kościele NMP w Piasecznie XVIII wiek