Budownictwo

[ratings]

Budownictwo to termin, który jest znany każdemu, ale różni się od terminu – architektura. Dotyczy on po prostu techniki i sposobu budowania budynków i budowli oraz wszystkiego co z tym związane. Budownictwo odnosi się nie tylko do teorii budowania, ale i samego wykonania. Postrzega się je również w kontekście wszystkich działań prowadzących z budowlami (od wznoszenia, po remonty i rozbiórki).

budownictwo