Bęben

[ratings]

Bęben w architekturze jest określany również jako tambur. Bęben jest podstawą kopuły. Może być na rzucie koła lub wieloboku, w zależności od budynku. Nad bębnem znajduje się zazwyczaj już bezpośrednio kopuła (jej zamknięcie, nad którym może znajdować się jeszcze tzw. latarnia). Jest to typowy element nośny, najczęściej bogato zdobiony. Znajdują się w nim okna, które oświetlają przestrzeń pod kopułą. 

Bęben i kopuły są charakterystyczne dla architektury starożytnej, renesansu, baroku, klasycyzmu oraz sakralnej architektury wschodu.

Bęben pod kopułą na wawelskiej kaplicy w Krakowie

Bęben pod kopułą na wawelskiej kaplicy w Krakowie

 

Bęben widoczny od środka w Bazylice św. Piotra w Watykanie

Bęben widoczny od środka w Bazylice św. Piotra w Watykanie