Attyka

[ratings]

Attyka to zwieńczenie elewacji budynku w postaci najczęściej dekoracyjnego muru lub balustrady. Można wyróżnić kilka typów attyk takie jak:

  • pełne – w postaci pełnej ścianki.
  • ażurowe – ścianka nie jest pełna, może być w postaci np. niepełnej balustrady. W ściance są wykonane dekoracyjne otwory.
  • grzebieniowe – część attyki jest pełna, a część górna ażurowa w postaci “zębów”.
  • szczytowe – składają ze pomniejszonych architektonicznych szczytów, ułożonych obok siebie. 

Wg. literatury nie powinno nazywać się balustrad, które wieńczą kościoły gotyckie. 

Attyka pojawia się już od starożytności. Silnie rozpowszechniły się w czasach gotyku i renesansu. W Polsce attyka była stosowana bardzo często od XV wieku. Pełniła ona nie tylko funkcję dekoracyjną, ale również przeciwpożarową. Miała ona blokować płomienie, aby nie zapaliły się dachy w kolejnych budynkach. W niektórych miejscach w Polsce były one obowiązkowe (miasta). Rzadko pełniły funkcje konstrukcyjne (ściana na poddaszu). 

Najczęstsze dekoracje w attykach to sterczyny, arkady, esownice, maszkarony, figury. 

Attyka na zamku w Baranowie z czasów renesansowych

Attyka na zamku w Baranowie z czasów renesansowych. Attyka jest w typie szczytowym, o charakterze architektonicznym.