Apsydiola

[ratings]

Apsydiola brzmi bardzo zdrobniale. Nie dziwne, ponieważ jest to mała apsyda. Z reguły jest ona dodana do głównej apsydy lub obejścia. Ewentualnie może znajdować się w ramionach transeptu. Jest ona dużo mniejsza niż zwykła apsyda, lecz posiada podobny kształt. Z reguły są one półkoliste. 

Apsydioli nie można mylić z apsydą, ani z dodanymi kaplicami (choć kaplica może znaleźć się w apsydioli).

Apsydiole w kościele w Kruszwicy

Apsydiole w kościele w Kruszwicy. W tym przypadku, nie są one połączone z główną apsydą.