Absyda/apsyda – termin ten odnosi się przede wszystkim do architektury sakralnej. Jest to pomieszczenie, które jest na rzucie najczęściej półkola lub wieloboku, które zamyka pewną część obiektu np. nawy, prezbiterium, ramiona transeptu. Absyda może być równa lub mniejsza w porównaniu do części, która zamyka. To pewnego rodzaju uświęcone miejsce, które zostało zaadaptowane przez chrześcijaństwo z bazylik, które występowały w starożytnym Rzymie.

Absyda może występować zarówno w architekturze średniowiecznej, jak i współczesnej, budynkach drewnianych, czy kamiennych.

[ratings]
Absyda - Třebíč - Bazylika św. Prokopa

Masywna pięcioboczna absyda jako zakończenie prezbiterium.