Amfilada

[ratings]

Pojęcie amfilady odnosi się do układu pomieszczeń, a szczególne znaczenie miał w złożeniach folwarcznych, chatach chłopskich, kamienicach, dworach i pałacach. Amfiladowy układ pomieszczeń to po prostu pomieszczenia na jednej osi połączone wejściami. Słowo pochodzi z francuskiego i dosłownie znaczy “nawlec na jedną nić” – pomieszczenia są ułożone na jednej linii.

Amfilada - układ amfiladowy pomieszczeń

Amfilada – układ amfiladowy pomieszczeń