Alkierz

[ratings]

Pojęcie alkierz ma kilka znaczeń, jednak każde z nich odnosi się do architektury. Zazwyczaj w ten sposób określano pokój/izbę sypialną w architekturze dworskiej i karczmach. Określano tak również dobudówkę lub dodatkową cześć narożna w bryle budynku, której genezą są baszty. 

Na wsiach słowa alkierz używano w kontekście szafarni, czyli osobnego pomieszczenia do przechowywania ziarna. 

Alkierz w postaci wyodrębnionego naroża bryły budynku

Alkierz w postaci wyodrębnionego naroża bryły budynku