[ratings]

Agora – termin wywodzący się ze starożytnej Grecji. Pierwotnie miejsce zgromadzeń, które nie miało granic, ukształtowało się naturalnie. Dotyczy on przede wszystkim założenia urbanistycznego, jakim był plac centralny danej miejscowości, pierwowzór rynku. Agora była otoczona budowlami świeckimi i sakralnymi oraz portykami i kolumnadami. Znajdowały się tam mównice i siedziska. Pełniła funkcje kultowe i reprezentacyjne. Była poświęcona bogom. 

Agora charakteryzowała się otwartą przestrzenią oraz w późniejszym okresie po V wieku p.n.e. dokładnie określonymi granicami. Posiadała reprezentacyjne wejście w postaci bramy. W Rzymie agorę nazywano Forum.

Agora w Atenach

Agora w Atenach