Gmerk

[ratings]

Gmerk to znak, który był stosowany jako podpis. Gmerki były stosowane przez cechy murarskie jak i indywidualnych autorów dzieła. Gmerki są wykonywane w kamieniu, są bardzo charakterystyczne dla masonów (czyli grupy zrzeszającej murarzy) Występują do XVIII wieku.

Gmerk

Gmerk

Architektura i sztuka – słownik

Lista wszystkich pojęć:

A  B  C  D  E F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z