Fundament

[ratings]

Fundament to bardzo często spotykany termin w architekturze i budownictwie. Inaczej można go nazwać: posada, podkład czy podwalina.

Jest to element, który pełni rolę konstrukcyjną. Znajduje się poniżej pierwszej kondygnacji budynku i ma na celu utrzymywać budynek w miejscu oraz przenosić jego ciężar na grunt.

Rodzaje fundamentów:

  • ławowy – ławy fundamentowe, które utrzymują cały ciężar budynku
  • stopowy – pojedyncze słupy
  • płytowy – płyty, które stosuje się pod cały lub częścią budynku
  • blokowy – polega na zastosowaniu bardzo dużych monolitycznych bloków
  • studniowy – stosuje się, gdy dobry grunt jest bardzo głęboko
  • pale fundamentowe – jako podkład w niektórych wypadkach pod główny fundament.
fundamenty zabytkowe

Odkrycie fundamentów podczas prac archeologicznych.

fundamenty zabytkowe