Ekslibris

[ratings]

Ekslibris jest to znak lub cała karta z ilustracją i podpisem właściciela księgi. Zazwyczaj była wklejana wewnątrz książki. Był to dowód przynależności. Najbardziej rozpowszechniony w średniowieczu, choć w starożytności, w Egipcie już dołączano tabliczki własnościowe do rękopisów.

Ekslibrisy bardzo często są kolekcjonowane. Najstarszy polski ekslibris pochodzi z XVI wieku.

Ekslibris Johna Forresta pierwszego premiera Australii.

Ekslibris Johna Forresta pierwszego premiera Australii.