Donżon

[ratings]

Inaczej nazywany stołpem jest to wieża lub baszta (to znaczy, że może być niezależna od murów obronnych lub z nimi połączona). Budynek ten stanowił rodzaj punktu obserwacyjnego, na planie centralnym. Co ciekawe wejście znajdowało się wysoko, do którego często nie prowadziły schody, aby uniemożliwić wejście wrogom. Donżon był ostatnim punktem obronnym, gdzie chroniono się po wdarciu się wroga i znajdować się wewnątrz, a nawet punkcie centralnym twierdzy.

Wywodzi się oczywiście z czasów średniowiecza.

Donżon w Lublinie

Donżon w Lublinie