Bastion

[ratings] 

Termin bastion odnosi się do nowożytnej (renesansowej/późno gotyckiej) architektury obronnej. Był to element umocnień, który wysunięty był poza linię murów. Bastion ma kształt pięcioboczny (ew. wieloboczny). Składa się z szyi, która jest podstawą; barków, które są bokami przy szyi oraz czoła, boków bastionu, które są najbardziej wysunięte. 

Bastiony były tworzone od XVI wieku, z czasem ewoluowały i przyjmowały bardziej skomplikowane formy. Służyły one obronie murów, przy których mógł się znajdować wróg, oraz wysunięty mocno poza ich obrys pozwalał na efektywny ostrzał. 

 

Bastion rysunek4

Bastion - architekt Giovanni Branca w Loreto

Bastion w fortyfikacji włoskiej Loreto – architekt Giovanni Branca – XVII wiek. Bastion wieloboczny.