Basteja 

[ratings]

Basteja to element architektury obronnej stosowane w głównie w późnym średniowieczu (XV-XVI wieku). Basteje były to niewielkie baszty z zwykle na rzucie centralnym (np. koło). Mogły być murowane lub w postaci usypanej ziemi. Wychodziły one poza obrys murów, dzięki czemu można było ostrzeliwać wroga, znajdującego się przy murach.

basteja w lwówku śląskim

Basteja znajdująca się w Lwówku Śląskim. Od boku dobijał do niej, już nieistniejący w pełni mur miejski.