Arkada

[ratings]

Arkada to kompozycja architektoniczna składająca się z elementów podtrzymujących (może to być kolumna lub inna podpora), które są zamknięte od góry za pomocą łuku. Arkady mogą być dekoracyjne i konstrukcyjne, mogą również występować jako arkadowanie – czyli całe rzędy arkad lub pojedyncza kompozycja. Arkada musi być zamknięta od góry za pomocą łuku. Może występować w architekturze murowanej jak i murowanej. Występuje w większości stylów architektonicznych. 

Arkady konstrukcyjne i dekoracyjne

Arkady konstrukcyjne i dekoracyjne