Bożnica

[ratings] 

Bożnica to po prostu synagoga, czyli budynek, miejsce kultu dla wyznania żydowskiego. Było to miejsce modlitwy oraz spotkań. Najwcześniejsze bożnice pochodzą z VI wieku p.n.e.

Bożnice mogą przybierać różne formy, od niewielkich przypominających dom, drewnianych na wsiach, po stosunkowo duże monumentalne budynki w miastach. Sala modlitw to główne pomieszczenie synagogi i znajduje się ono w centrum. Kobiety przebywały w przedsionku lub nad nim. Czasami mogły znajdować się po  bokach sali modlitw. Oprócz tego w bożnicy mogły znajdować się różne pomieszczenia służące różnym funkcjom społeczno-religijnym. 

Bożnice z reguły były dwunawowe lub na planie centralnym.

Bożnica - synagoga w Zamościu

Bożnica – synagoga w Zamościu

 

Bożnica - synagoga w Zabłudowie

Bożnica – synagoga w Zabłudowie