Boniowanie

[ratings]

Boniowanie znajduje się na na licu muru przeważnie zewnętrznego. Jest to dekoracja, która poprzez żłobienia naśladuje wygląd opracowanego kamienia. Opracowany może być kamień, ale również tynk. Boniowanie wygląda w taki sposób, jakby ktoś obrobił bloki kamienne na czworokątne stosunkowo niewielkie bloczki i zbudował z tego budynek. 

Faktura oraz szlif mogą być różne. Boniowanie rozpowszechniło się w renesansie i występuje szczególnie w monumentalnych budynkach oraz budynkach mieszkalnych w miastach.

boniowanie - architektura

boniowanie - architektura