Biforium i tryforium

[ratings]

Biforium to okno podzielone za pomocą arkady na dwie części. 

Tryforium to z kolei okno podzielone na trzy części za pomocą arkadek.

Biforium i tryforium mogły być też ślepymi oknami podzielonymi za pomocą arkad, które pełniły funkcję dekoracyjne. Występowały one przede wszystkim w sakralnej architekturze romańskiej i gotyckiej, szczególnie w fasadach, jak i we wnętrzach. 

 

Tryforium

Tryforium – kościół Marcina Lutra w Dreźnie

 

Biforium - opactwo cystersów w Jędrzejowie

Biforium – opactwo cystersów w Jędrzejowie