Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Rodzaje biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwpożarowe pozwalają w efektywny sposób zwolnić tempo rozprzestrzeniania się ognia. Ich działanie polega na zwiększeniu bezpieczeństwa budynku i minimalizacji strat na wypadek powstania pożaru. Zabezpieczenia przeciwpożarowe chronią życie ludzi, ale także i nieruchomości znajdujących się wokół.

Różnice między biernymi, a aktywnymi zabezpieczeniami ppoż

Na terenie budynków wyróżnia się bierne i aktywne zabezpieczenia ppoż. Te widoczne gołym okiem to zabezpieczenia aktywne. Należą do nich wszystkie instalacje, które reagują na obecność pojawienia się ognia w budynku. Należą do nich systemy ppoż., alarmujące i nawołujące do ewakuacji, czujniki wykrywania dymu oraz gaśnice. Są to mechanizmy, które realnie reagują na opanowanie pożaru i mogą prowadzić do jego ugaszenia. Z kolei bierne zabezpieczenia ppoż. nie mogą pomóc ugasić pożaru, za to wpływają na szybkość jego rozprzestrzeniania. W żadnym wypadku nie wolno z nich rezygnować. To one wpływają na ograniczenie do minimum strat spowodowanych ogniem. Są niezwykle przydatne w ochronie ludzkiego życia i mienia oraz wymagane prawnie.

Czym są bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe?

Jest to szereg praktyk i barier chroniących przed rozprzestrzenianiem się ognia w budynku. W największym uproszczeniu jest to mnóstwo materiałów i zabezpieczeń, których zadaniem jest minimalizacja strat i spowolnienie rozprzestrzeniania się ognia. Wymagane są przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Zgodnie z nimi budynki muszą być podzielone na strefy pożarowe o odpowiednich wielkościach. Co więcej, lokalizacja kabli i rur również uwarunkowana jest przepisami budowlanymi. Takie miejsca nazywane są przepustami oraz grodziami i pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego muszą spełniać określone normy. W budynkach stosowane są liczne, niewidoczne dla oka zabezpieczenia ppoż, takie jak impregnaty, zaprawy ogniochronne, które nie pozwalają na osiągnięcie przez elementy konstrukcyjne temperatury krytycznej. Co więcej, bierne zabezpieczenia ppoż to również ognioodporne ściany i podłogi, czy odpowiednia lokalizacja drzwi i okien ppoż.

Bierne zabezpieczenia ppoż rodzaje

Pasywna ochrona przeciwpożarowa instalowana jest już na etapie konstruowania budynku. Są to wymogi budowlane, które definiują zakres i rolę biernych zabezpieczeń ppoż. Dzielą one budynek na części, wykorzystując ognioodporne ściany i podłogi, tak aby obecni tam podczas pożaru mieli możliwość sprawnej ewakuacji. Wśród biernych zabezpieczeń ppoż, wyróżnia się cztery główne obszary:

1. Wydzielanie sektorów w budynku

Przepisy wymagają, aby budynek i urządzenia w nim się znajdujące były projektowane i wykonywane w sposób ograniczający możliwość rozprzestrzeniania się pożaru. W momencie sytuacji krytycznej przez określony czas musi zostać zapewniona nośność konstrukcji budynku, a prędkość rozprzestrzenia się ognia i dymu powinna zostać zminimalizowana. Musi być zapewnione bezpieczeństwo osób ewakuujących się, a także odpowiedni dojazd służb ratowniczych. Co więcej, bariery obejmują ognioodporne ściany, sufity i podłogi, wykonane zazwyczaj z betonu, drewna kombinowanego, gipsu lub muru.

2. Strukturalne ochrona przeciwpożarowa

Są to wszystkie zabezpieczenia podstawowych elementów konstrukcyjnych. Wymóg realizuje się za pomocą specjalnych substancji nakładanych na materiały, które nie są ogniotrwałe. Przede wszystkim są to natryski ognioochronne, stosowane w budynkach przemysłowych. Skutecznie chronią przed rozprzestrzenianiem się pożarów węglowodorowych. Kolejnym równie często stosowanym rozwiązaniem są substancje pęczniejące. Są to m.in. tynki i wyroby cementowe na bazie gipsu. Materiały te mają bardzo wysoką trwałość, a także odporność na ścieranie i pękanie. Najczęściej zabezpiecza się nimi konstrukcje stalowe. Do tej grupy należą również okłady i izolacje z wełny mineralnej. Innego rodzaju rozwiązaniem są płyty ognioochronne. Służą do zabudowy profili stalowych, ścian, sufitów oraz podłóg przegród wewnętrznych, a także zwiększają odporność izolacji ogniowej przegród zewnętrznych.

3. Odpowiednie drogi ewakuacyjne

Dobrze rozmieszczone okna i drzwi ppoż chronią przed rozprzestrzenianiem się pożaru. Stanowią również przeszkodę dla dymu, pozwalając uciec ludziom z płonącego budynku. Są barierą dla ognia, aby ten nie rozprzestrzenił się na sąsiadujące nieruchomości. W budynku musi zostać zapewniona odpowiednia ilość, szerokość i wysokość wyjść ewakuacyjnych, a także przejść i dojść. Wybrane drogi ewakuacyjne muszą być zabezpieczone przed zadymieniem, a całość powinna mieć zainstalowane oświetlenie awaryjne.

4. Zastosowanie materiałów ognioochronnych

Produkty te służą do hamowania rozprzestrzeniania się ognia w budynku. Często są stosowane tylko jeden raz w czasie budowy budynku, a następnie niepoprawiane. Należy pamiętać, że podczas modernizacji ognioochronna warstwa może ulec uszkodzeniom.
Sumując do najczęściej używanych biernych barier ognioochronnych należą:
-okna i drzwi przeciwpożarowe,
-ognioodporne ściany, sufity i podłogi,
-drogi ewakuacyjne o odpowiedniej wysokości i szerokości
-ochrona przeciwpożarowa konstrukcji budynku, szczególnie materiałów, które nie są odporne na działanie wysokich temperatur,
-powłoki epoksydowe nakładane w strategicznych miejscach,
-zapory ogniowe,
-kalpy przeciwpożarowe.

Skuteczność zabezpieczeń przeciwpożarowych

Aktywny system ppoż. musi współdziałać z biernymi zabezpieczeniami. Są to naczynia połączone, które jeśli nie będą działać spójnie, nie przyniosą zamierzonego efektu. Aktywne zabezpieczenia nie będą działać dobrze, jeśli budynek nie będzie odpowiednio zabezpieczony. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe pozwalają na sprawną ewakuację ludzi i wydłużają czas rozprzestrzeniania się ognia. Dzięki temu aktywne systemy mają szansę na działanie i odpowiednią reakcję. Zabezpieczenie ppoż jest niezwykle ważne w każdym budynku, dlatego jego ocenę i montaż, należy zlecić fachowcom. Specjaliści powinni bez trudu doradzić i znaleźć odpowiednie rozwiązania dla każdej strefy pożarowej.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Fireproof24, specjalizującą się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych.

Artykuły dla Ciebie

Dodaj komentarz!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.