straż przeciwpożarowa

Jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach?

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków to istotna kwestia z punktu widzenia przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz potencjalnych zagrożeń w przypadku pożaru. Zastosowanie właściwych środków ma na celu zapobieganie powstaniu oraz rozprzestrzenianiu się pożaru. Zapewnia ona także środki potrzebne do zwalczania ognia i przeprowadzania działań ratowniczo – gaśniczych. Warto zapoznać się z informacjami na ten temat, które prezentujemy poniżej.

Ochrona przeciwpożarowa – co warto wiedzieć?

Ochrona przeciwpożarowa w firmach i innych instytucjach publicznych to złożona i często pomijana kwestia. Firmy zajmujące się tego typu usługami między innymi zapewniają przegląd i konserwację instalacji ppoż, przegląd hydrantów, legalizację gaśnic, a także kompleksowy przegląd SSP (systemy sygnalizacji pożarowej), które zapewniają niezawodne funkcjonowanie tych urządzeń przeciwpożarowych. W zakresie ochrony przeciwpożarowej i utrzymania odpowiedniego stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych, ważne są także przeglądy oświetlenia awaryjnego, przegląd klap dymowych, a także serwis Gazex.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i osobom przebywającym w danych budynkach, bardzo ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo pożarowe. Oprócz przeglądów i serwisowania instalacji pożarowych, ważne jest także opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i jej okresowa aktualizacja. Próbna ewakuacja powinna być przeprowadzana co najmniej raz na dwa lata w budynkach użyteczności publicznej, gdzie przebywa więcej niż 50 stałych użytkowników.

Przygotowując systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, trzeba także kompleksowo zaprojektować całą instalację, w skład której wchodzą hydranty, systemy pozwalające na sygnalizowanie wystąpienia pożaru, a także systemy oddymiania.

ręczny ostrzegacz pożarowy

Urządzenia gaśnicze

W ramach instalacji przeciwpożarowych mogą występować urządzenia gaśnicze, które mają za zadanie samoczynnie rozpocząć gaszenie ognia i ograniczyć jego rozprzestrzenianie się. Można wyróżnić:

 • urządzenia wodne,
 • gazowe,
 • pianowe,
 • aerozolowe.

Ich obecność jest uregulowana poprzez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z przepisami wykorzystanie stałych urządzeń gaśniczych, które będą zawierały zapas środka gaśniczego i mogą uruchomić się samodzielnie, jest wymagane w:

 • archiwach,
 • muzeach,
 • zabytkach budowlanych,
 • ośrodkach związanych z elektronicznym przetwarzaniem danych.

Natomiast stałe urządzenia gaśnicze wodne, powinny być wykorzystane w:

 • budynkach handlowych,
 • budynkach wielokondygnacyjnych,
 • większych budynkach gastronomicznych,
 • wysokościowych budynkach użyteczności publicznej,
 • wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego.

System sygnalizacji pożarowej zakres stosowania

W całej instalacji przeciwpożarowej duże znaczenie ma także system sygnalizacji pożaru. Obecność urządzeń, które samoczynnie wykrywają i przekazują informacje o pojawieniu się pożaru jest wymagana w:

 1. budynkach handlowych,
 2. teatrach,
 3. kinach,
 4. salach widowiskowych,
 5. salach sportowych,
 6. szpitalach,
 7. domach pomocy społecznej,
 8. ośrodkach rehabilitacyjnych,
 9. większych zakładach pracy,
 10. archiwach,
 11. budynkach zamieszkania zbiorowego,
 12. muzeach,
 13. zabytkach budowlanych,
 14. bankach,
 15. bibliotekach.

Dzięki zastosowaniu systemu sygnalizacji pożaru, można bardzo szybko otrzymać informację, że wybuchł pożar. Pozwala to na podjęcie sprawnej ewakuacji i akcji gaśniczej, co znacznie zmniejsza szkody i straty. Ważne jest okresowy przegląd i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru, aby mieć pewność, że będą one sprawne w sytuacji realnego zagrożenia pożarowego.

Warto zaznaczyć, że to w jaki sposób zostaną podłączone do straży pożarnej systemy sygnalizacji pożaru właściciel obiektu, powinien uzgodnić z właściwym komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe mają bardzo duże znaczenie. Dzięki nim można zapewnić większe bezpieczeństwo osobom przebywającym w budynkach. Każdy właściciel obiektu, powinien przywiązać dużą uwagę do dopilnowania wszelkich przepisów i założeń z tego zakresu oraz przygotowanie budynku na wypadek wystąpienia pożaru. Jest to jego jeden z podstawowych obowiązków.

Zobacz inne artykuły

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *