wybieranie dewelopera i mieszkania na rynku pierwotnym

Co jest ważne przy wyborze dobrego dewelopera?

Jak wybrać dewelopera, od którego kupujesz mieszkanie?

[ratings] 

Na waszym wymarzonym osiedlu powstaje właśnie nowy blok? Oczami wyobraźni już widzicie, jak wygląda wasze wspólne gniazdko w tym miejscu? Jesteście gotowi z miejsca biec do banku by załatwiać kredyt? Zaczekajcie! Przed podjęciem ostatecznej decyzji sprawdźcie dokładnie dewelopera, do którego należą nowo powstałe lokale.

Poznaj dewelopera

Kupowanie mieszkania, którego tak naprawdę jeszcze nie ma bądź jest dopiero w początkowej fazie budowlanej stało się w naszym kraju niemal powszechne. Z czego to wynika? Powodów jest wiele. Przede wszystkim dzięki temu mamy większy wybór lokali. Poza tym deweloperzy kuszą atrakcyjnymi zniżkami dla pierwszych kupujących. Czy takie – kolokwialnie mówiąc – kupowanie kota w worku ma w ogóle sens? Oczywiście! Pod jednym warunkiem – że dokładnie sprawdzimy dewelopera, do którego rzeczone lokale należą. To pozwoli zminimalizować ryzyko inwestycyjne, a co za tym idzie utratę oszczędności.

Przede wszystkim wobec dewelopera najlepiej przyjąć zasadę ograniczonego zaufania. Na co zwrócić uwagę? Na jego doświadczenie i osiągnięcia. Dowiedzmy się, jak długo jest na rynku, które budynki do niego należą, jaka jest ich liczba i rodzaj. Dzięki temu możemy przekonać się w jakim stanie są lokale, czy deweloper współpracuje ze sprawdzonymi firmami i czy poprzednie mieszkania spełniają oczekiwania klientów. Różnorodność ofertowa przemawia na korzyść dewelopera – świadczy o jego bogatym doświadczeniu. Zweryfikujmy też czy działa wyłącznie w naszym mieście, czy może w całym kraju.

Doskonałym źródłem informacji będą również realni lokatorzy. Koniecznie wypytajmy ich o obecne relacje z deweloperem, plusy i minusy mieszkań oraz ewentualne usterki i czas, w jakim były usuwane. Wywiad środowisko mimo że jest czasochłonny to naprawdę doskonałe źródło informacji. Możemy też poszukać informacji na jego temat w sieci. Obowiązkowo sprawdźmy, czy deweloper jest zrzeszony w Polskim Związku Firm Deweloperskich (PZFD). Warto też zweryfikować go poprzez sprawdzenie rejestru dłużników. Poza tym nie bez znaczenia są certyfikaty, rankingi i nagrody. Oczywiście to, że nasz deweloper ich nie posiada, nie oznacza, że trzeba go od razu skreślać. Jednak uznanie innych instytucji z branży jest przecież zawsze mile widziane.

Sprawdź jego wiarygodność

Warto podkreślić, że każdy deweloper musi – na prośbę osoby zainteresowanej zawarciem umowy – przedstawić prospekt informacyjny wraz z załącznikami. Składa się on z dwóch części ogólnej i indywidualnej. W tej pierwszej znajdziemy między innymi jego dane identyfikacyjne, informacje o doświadczeniu i zrealizowanych przedsięwzięciach, a także terminie przeniesienia własności na nabywcę, źródłach finansowania, stosowanych środkach ochrony wpłat nabywców, harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego ze wskazaniem poszczególnych etapów itd. Warto więc poświęcić czas i dokładnie zapoznać się z tymi danymi.

Co istotne, za podanie w prospekcie informacyjnym nieprawdziwych informacji lub zatajenie informacji prawdziwych przewidziano dla dewelopera sankcję karną. Na zakończenie – pamiętajmy, że dokładna weryfikacja dewelopera wymaga czasu – opieranie się wyłącznie na pobieżnych informacjach mija się z celem. Musimy połączyć różne źródła informacji by uzyskać rzeczywisty i obszerny obraz rzeczywistości.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *