mostek termiczny styropian

Współczynnik przenikania ciepła. Jak go wyliczyć?

Wyliczenie współczynnika przenikania ciepła

Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na energooszczędność domów. Aby można było sprawić, że dany dom faktycznie będzie energooszczędny, konieczne jest zastosowanie przegród o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła. Jednak co to znaczy, że dom jest energooszczędny, czym są przegrody i czym jest współczynnik przenikania ciepła? W jaki sposób się go wylicza? Odpowiadamy!

Dom energooszczędny, czyli odpowiednie przegrody

Mianem domu energooszczędnego określa się taki dom, który do ogrzania wnętrza potrzebuje minimum energii. W tym celu stosuje się wydajne rozwiązania w zakresie źródeł ciepła. Przede wszystkim jednak trzeba zadbać o przegrody o niskim współczynniku przenikania ciepła. Przegrody to okna, ściany czy drzwi – każda konstrukcja, która oddziela wnętrze od świata zewnętrznego.

Dlaczego warto zadbać o energooszczędność domu? Po pierwsze z tego względu, że dzięki temu można wiele zaoszczędzić na ogrzewaniu. Po drugie jest to rozwiązanie ekologiczne, Poza tym obowiązują normy prawne, określające maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła dla przegród nowych konstrukcji budowlanych Z roku na rok wymagania w tym obszarze są coraz bardziej restrykcyjne.

Jak obliczyć współczynnik przenikania ciepła?

Aby obliczyć współczynnik przenikania ciepła, trzeba rozwiązać równanie matematyczne. Wzór przedstawia się następująco: U = W/(m²·K). Wynikiem jest ilość energii, która może przedostać się przez daną przegrodę, uwzględniając powierzchnię przegrody oraz różnicę temperatur po obu jej stronach. Innymi słowy, wskaźnik U – współczynnik przenikania ciepła – informuje o ilości energii, czyli ciepła, którą przepuszcza dana przegroda. Tym samym, im niższa wartość współczynnika, tym lepiej, ponieważ oznacza to mniejsze straty ciepła. Współczynnik przenikania ciepła obliczysz na https://styro24.pl/kalkulator-przegrody-u-i-7.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że współczynnik przenikania ciepła oblicza się zarówno dla pojedynczych materiałów, jak i dla konstrukcji zbiorczych. Innymi słowy, sama ściana ma swój współczynnik, podobnie jak wyłożony na niej styropian. Jednak aby poznać odpowiedź na pytanie o rzeczywiste straty energii w danym budynku, konieczne jest obliczenie współczynnika U dla kompletnej konstrukcji, którą tworzy ściana ze styropianem.

Jak obniżyć współczynnik przenikania ciepła?

Z każdym kolejnym rokiem średnia współczynnika przenikania ciepła dla nowych budynków staje się coraz niższa. Wynika to z rozwoju nowych technologii w budownictwie. Nowe możliwości dają między innymi coraz doskonalsze materiały budowlane. Użytkownik ma możliwość obniżenia współczynnika przenikania ciepła poprzez zastosowanie materiałów izolacyjnych o doskonałych parametrach. Jednym z nich jest wełna mineralna, jednak wciąż najpowszechniej wykorzystuje się styropian.

Obecnie styropian to materiał o doskonałych właściwościach izolacyjnych, przy jednocześnie niewielkiej grubości. Co ważne, mowa o materiale bardzo lekkim, który nie stanowi szczególnego obciążenia dla elewacji, a jego montaż jest stosunkowo prosty. Wybierając odpowiedni rodzaj styropianu, można zapewnić sobie wysoką energooszczędność domu, bez dużych inwestycji i nadmiernego nakładu pracy.

Zobacz inne artykuły

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *