Wilgotność w budynkach

Budujesz dom? Wilgoć w budynku, kontrola i zabezpieczenie

Wilgoć w budynku występuje zawsze.

W środowisku naturalnym poza obszarami pustynnymi i polarnymi wilgotność występuje wszędzie. Jej powstawanie wewnątrz i na zewnątrz miejsc w których pojawia się człowiek jest nieuniknione. Zresztą człowiek jest przyzwyczajony do pewnego poziomu wilgotności. Jak widać wilgoć w budynku będzie występować zawsze, natomiast możemy starać się zapobiec jej szkodliwemu oddziaływaniu.

Zawarta w powietrzu woda w formie pary osadza się w porach substancji porowatych oraz na powierzchni ciał stałych w formie jednolitego filmu lub drobnych kropelek. Tak zwana wilgoć naraża więc zewnątrz i wewnątrz konstrukcji budynków na oddziaływanie wody.

Co możemy zrobić?

Chcąc zabezpieczyć dom przed zawilgoceniem należy zadbać o kontrolowanie poziomu wilgoci już na poziomie samej budowy. O ile jesteśmy w stanie sprawnie kontrolować jej poziom w przypadku struktur dachu, unikając stosowania materiałów organicznych, na przestrzeni pozostałej konstrukcji budynku nie jest to takie proste. Materiały popularne zwłaszcza w nowym budownictwie takie jak beton i drewno cechują się wysokim poziomem wilgoci. Zatem istotną funkcję pozwalającą na właściwe zabezpieczenie budynku przed oddziaływaniem na niego wilgoci zarówno od wewnątrz jak  i zewnątrz spełnia dach.

Przekrycie dachu  niewentylowanego z twardą wełną mineralną lub jednowarstwową przekładką z włókniny ułożonej na betonowym podłożu nie zawiera materiałów organicznych, które mogą ulec degradacji poprzez wilgoć. Beton może jednak zawierać wiele stopniowo uwalnianej wilgoci pogarszając właściwości izolacji termicznej. Chcąc zapobiec dyfuzji i kondensacji wilgoci należy zabezpieczyć podłoże betonowe warstwą paroszczelną przed zamocowaniem izolacji i pozostałych elementów przekrycia i pokrycia dachowego. Konstrukcja dachowa ulega stopniowemu osuszaniu, a warstwa paroszczelna chroni budynek przed docieraniem wilgoci do wewnątrz. Stąd równie ważna jak funkcja wodoszczelności membrany jest zapewnienie osuszenia konstrukcji dachowej.

Zastosowanie wodoszczelnych membran

Oddychające paroprzepuszczalne membrany zabezpieczają powierzchnię przed zawilgoceniem, które przyczynia się do strat ciepła w budynku. Jeśli zamontujemy na dachu pokrycie dachowe, które nie odprowadza pary na zewnątrz, możemy narazić konstrukcję obiektu na pojawienie się niebezpiecznych skroplin i przecieków.

Wybierając najlepsze dostępne na rynku rozwiązanie budowlane należy pamiętać, że wpływ na poziom zawilgocenia wewnątrz obiektu użytkowego zależny jest również od wielu innych czynników niezależnych od materiałów z którego zbudowano nasz dom.

 

Źródło: http://www.pressoffice.pl/budownictwo,t1413644843 

Tags: No tags

Dodaj komentarz!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.